Per. Eki 17th, 2019

Hakkımızda

Psikoloji, psikiyatri, nöroloji alanlarında araştırma, çalışma yapmak ve araştırma sonuçlarını ilgili alanlarla (hastaneler vs.) işbirliği yaparak uygulamak üzere farklı disiplinlerden, mesleklerden insanların bir araya gelip oluşturduğu bilimsel bir platformdur.

Bizce bilimsel olarak üretilen bilgi miktarında problem yoktur, akademi işini yeterince üretkenlikle yapmaktadır. Ancak asıl sorunun bu bilgilerin tüketilmesinde yattığını düşünmekteyiz. Maalesef makaleler yalnızca tez, makale, yazı yazarken referans kaynağımız oluyor. Bilimsel bilgiyi öğrencilere, alana ve hatta halka yaymak bizim temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Amaçlarımız arasında:

  • Ruh sağlığı alanındaki damgalamayı azaltmak,
  • Halka bilimsel bilgiyi ve düşünme biçimini kazandırmak,
  • Öğrencilerin, klinisyenlerin ve akademisyenlerin buluşabileceği bir platform haline gelip, ortak ses olabilmek,
  • Ruh sağlığı alanındaki uzmanlar ile YouTube kanalımız üzerinden bilimsel canlı yayınlar yapıp sorularımıza cevap bulup, bilgilenmek,
  • Ruh sağlığı alanında birçok projeyi işbirliği ile hayata geçirip halkın ruh sağlığına direkt veya dolaylı olarak katkıda bulunmak gibi maddelerimiz vardır.

Ruh sağlığında damgalama bilhassa çok önemlidir. Bu hastalara ve hastalığa olan bakışı engellediği gibi bireylerin yardım almasını da engellemekte dolayısıyla sorunlar erken evrede çözülemeyip kronik hale gelmektedir.

Halk düşünüş biçimi olarak eskiden beri var olan dini inançları ve bugün “Modern batıl inançları” referans alabilmektedir. Elbetteki bu durum “çaresiz”liğin verdiği bir baş etme yolu da olabilir. Ancak bu bireyleri daha da istismara açık bir hale getirmektedir. Halka bilimsel bilgiyi öğrenme isteğini aşılamak istemekteyiz.

Ruh sağlığı alanında birçok meslek grubu bulunmaktadır. Biz bu meslek gruplarının hepsinin faydalanabileceği bir platform haline gelip, ortak ses oluşturmayı amaçlamaktayız. Meslekler arası çatışmayı değil, işbirliğini hedeflemekteyiz.

Ruh sağlığı üzerine konunun uzmanları ile YouTube’da bilimsel canlı yayınlar yaparak halka, alandakilere doğru bilgiyi, uzmanından öğrenmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan birisi de projelerdir. Projeler bir nevi bilgilerin pratiğe dökülmüş halidir diyebiliriz. Bir ülkede etkili ve sonu getirilebilen projelerin sayısı ne kadar çok olursa oranın kalkınmasına, desteklenmesine o kadar yardımcı olabilmektedir.