Ekibe Katılım Başvuru Formu

Sevgini paylaş!

Ekimizde “İçerik Üretim“, “Sosyal Medya” ve “Etkinlik” olmak üzere toplam 3 adet komisyon vardır. Bu komisyonlarda gönüllü olarak yer alabilirsiniz. Bir kişi en fazla üç komisyonda görev alabilmektedir.


Hipokampus Akademi İlkelerimiz ve Kültürümüz:

  1. Saygı: Hipokampus Akademi bünyesinde yer alan tüm bireylerin, birbirine azami saygı duyması esastır. Aynı zamanda yapılan işe ve emeğe de saygı duyulması gerekmektedir. Hipokampus Akademi faaliyetlerini gönüllü bir şekilde sürdürmektedir. En ufak emeğin bile bizim için anlamı çok büyüktür.
  2. Eleştirel Gelişim: Hipokampus Akademi bünyesinde ekibi ve bireyleri “geliştirmek” amacıyla, uygun bir dille geri bildirimlerin verilmesi çok önem taşımaktadır. Eleştirel olumlu ve olumsuz geri bildirimi saldırganlık olarak algılamadan, Akademi’yi dinamik bir yapı olarak tanımlayıp, sürekli gelişim hedefimiz olmalıdır. Akademi kadar, ekip üyelerinin de gelişimi sağlanır.
  3. Sorumluluk: Hipokampus Akademi’de tüm bireylerin -belirli bir mazereti “haber vermedikçe”- sorumluluklarını yerine getirmesi esastır. Gönüllü olarak girilmiş olsa da, sorumluluk üstlenmek ve bunu yerine getirmek çok önemlidir. Bu şekilde sürdürebilir olmak ve işlerin yolunda gitmesi sağlanır.
  4. Destek: Hipokampus Akademi bünyesinde bireyler, ekipteki diğer bireylerden destek isteyebilir, sorular sorabilir, birbirinden öğrenme şeklinde ilerleme sağlanabilir. Her ne kadar bireysel sorumluluklar olsa da, bu sorumlulukları yerine getirirken birbirimize yardım etmemiz önem taşımaktadır.
  5. İlişkiler: Hipokampus Akademi yalnızca amaçsal bir platform değildir. Amaçlarına ulaşırken, ekip içi ilişkilere de önem verir. Birbirlerini birer arkadaş, dost, destekçi ve “aile” olarak görür. Günün sonunda “İyi ki sizi tanımışım” anlayışının da sağlanması önemlidir. Hipokampus Akademi yaşayan bir platformdur.
  6. Katılım ve Eşitlik: Hipokampus Akademi katılıma önem verir. Kararların tamamına ekipteki tüm arkadaşlarımız katılabilir. Görüşlerini bildirir. Kararlar demokratik yöntemlerle, oy sayısına göre alınır. Kimsenin birbirinden üstünlüğü yoktur. Hipokampus Akademi’ye giren bir kişi, sorumluluk aldığı ve yerine getirdiği takdirde komisyon başkanlığına ve genel koordinatörlük görevlerine kadar gelebilir.
  7. Atatürkçü Düşünce: Hipokampus Akademi toplumun aydınlanmasında rehber olarak Atatürkçü Düşünce’yi esas alır. Türlü dogmalar yerine bilimi ve aklı kendisine pusula olarak kabul eder. Bilim ve akıl dışı olan yöntemleri kullanmaz.

Komisyonlar

İçerik Üretim Komisyonu: Bu komisyondan ana beklenti internet sitemizde, YouTube kanalımızda ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanabilecek, paylaşımlara dayanak oluşturacak içeriklerin üretilmesidir. Bu amaçla üyelerden şunlar beklenir:

  • Bilimsel makale, deneme, ruhbilim ile alakalı deneyimsel öykü, staj anısı, kitap ya da film analizi gibi ya da paylaşılmaya değer bir içeriğin hazırlanması,
  • Sosyal medya hesaplarımızda sorulmak üzere ruhbilimle alakalı soru ve cevaplarının hazırlanması,

Sosyal Medya Komisyonu: Bu komisyondan ana beklenti bilinçlendirme ve farkındalık sağlama amaçlı hazırlanan içeriklerimizin, sosyal etkinlik gibi çalışmalarımızın geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak, sosyal medya hesaplarımızda takipçi sayımızı artırmak ve görünürlüğümüzün artırılmasını sağlamaktır. Toplumdan dışlanan grupları da dahil edilecek şekilde, anti-stigma karşıtı çalışmalar da yapmalıdır.

Etkinlik Komisyonu: Sosyal etkinlik komisyonundan temel beklenti, düzenli olarak düzenlenebilecek etkinliklerin organize edilmesi, katılan kişi sayısından bağımsız olarak bunların sürdürülmesidir. Çeşitli kulüpler, topluluklar, oluşumlar, danışmanlık merkezleri, hastanelerle de iletişime geçip, geniş kapsamlı etkinliklerin yapılması beklenir.


 


24 saat içinde dönüş almazsanız, lütfen elektronik posta atınız: hipokampusakademi@gmail.com